SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIM TÀI LIỆU

Báo cáo Điện Tử Gia Dụng trên địa bàn TP.HCM năm 2017
Báo Cáo Khảo Sát hoạt động Doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM năm 2017
Báo Cáo Khảo sát ngành Dược - Hoá mỹ phẩm tại TP.HCM năm 2017
Báo cáo về kênh phân phối trên địa bàn TP.HCM năm 2017
Báo cáo khảo sát về lĩnh vực Quần - Áo - Giầy dép trên địa bàn TP.HCM năm 2017
Báo cáo khảo sát về ngành Thực phẩm Đồ uống trên địa bàn TP.HCM năm 2017
Ra mắt không gian khởi nghiệp
Phát triển khởi nghiệp TPHCM