SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hoạt động

Trang chủ / Hoạt động/ HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KHỞI NGHIỆP CHO CÁC TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6

Cập nhật

Trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Thành phố về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho các tuyên truyền viên trên địa bàn Quận 6 về khởi nghiệp cũng như các kiến thức về hỗ trợ doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, ý tưởng kinh doanh ... với mục đích phát triển cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn Quận, UBND Quận 6 và Phòng Kinh tế Quận 6 đã phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố (CSED) tổ chức Hội nghị “Phổ biến kiến thức khởi nghiệp cho các tuyên truyền viên trên địa bàn quận 6”.

                           

Tập thể tuyên truyền viên, cán bộ Đoàn thuộc UBND các phường Quận 6 tham dự hội nghị

Hội nghị được diễn ra trong 2 ngày, 28,29/3/2018, dưới sự tham gia giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức từ các giảng viên dày dạn kinh nghiệm đến từ Trường Đại học Kinh tế TPHCM – Thầy Nguyễn Hùng Phong – Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khởi nghiệp Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (CED); Thầy Nguyễn Anh Thi – PGS.TS, Giám đốc  Khu Công nghệ phần mềm ĐHQG TPHCM (ITP) ; ông Nguyễn Tấn Huy - Chủ tịch HĐQT VBI Corp đồng thời là Tổng thư ký Hội đồng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam cùng với sự có mặt của ông Lê Minh Trung - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố trao đổi về các chính sách đầu tư, hỗ trợ của thành phố.

                              

Ông Lê Minh Trung - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố trao đổi về các chính sách đầu tư,

hỗ trợ của thành phố cũng như các ưu, hạn chế của các hình thức, loại hình kinh doanh.

                                           

Thầy Nguyễn Anh Thi – PGS.TS, Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm ĐHQG TPHCM (ITP)

đang thảo luận chuyên đề Khơi gợi ý tưởng khởi nghiệp

Các thầy đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; tham khảo các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp để xây dựng các chương trình hỗ trợ phù hợp địa bàn dân cư quận phụ trách. Qua buổi tập huấn, các cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên cũng tiếp nhận, cập nhật những thông tin về các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố, cách khơi gợi ý tưởng khởi nghiệp cũng như các kiến thức về Quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp, các xu hướng công nghệ phù hợp với sự phát triển của Thành phố.


Thầy Nguyễn Hùng Phong – TS, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khởi nghiệp Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (CED)

đang trao đổi về chuyên đề Kiến thức quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp và Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp 

Nguồn: CSED