SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tin tức TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ

NĂNG LỰC KIỂM NGHIỆM VÀ NGHIÊN CỨU CỦA PHÒNG KIỂM NGHIỆM CSED

Tiền thân là Trung tâm Kỹ thuật Nhựa – Cao su và Đào tạo quản lí năng lượng trực thuộc Sở Công Thương nay được tổ chức lại thành “Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố” theo quyết định số 5870/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Theo đó, một trong những chức năng, nhiệm vụ trọng yếu của Trung tâm là nghiên cứu khoa học, ứng dụng thí nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm ngành nhựa, cao su.

Trong khuôn khổ các chương trình hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Thành phố giai đoạn (2011-2015); Trung tâm đã được Ủy ban nhân dân Thành phố đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại theo tiêu chuẩn hệ thống Quản lí chất lượng ISO 17025:2005 phục vụ công tác thí nghiệm, kiểm nghiệm và sản xuất sản phẩm ngành nhựa – cao su với tổng vốn đầu tư hơn 170 tỉ đồng.

Trung tâm nhận thực hiện dịch vụ kiểm nghiệm nguyên liệu, sản phẩm nhựa, cao su, composite theo yêu cầu khách hàng và theo năng lực của thiết bị, đồng thời thực hiện nghiên cứu nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn trong sản xuất và nghiên cứu chế tạo vật liệu mới đáp ứng nhu cầu sản xuất.


                      * DANH SÁCH THIẾT BỊ KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨC NĂNG (xem tại đây)

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố

Địa chỉ: 156 Nam Kỳ  Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại :  (84.28) 38.299.771        Fax : (84.28) 38.299.899

Website: csed.gov.vn   


Bộ phận Kiểm nghiệm:

-   Ms. Uyên Anh, điện thoại: 0903.739.853        ,       email: uyenanhnh@gmail.com

-   Ms. Chung,      điện thoại: 0917.176.571        ,       email: lethichungkvl@gmai.com