SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông tin chính sách TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ

Trang chủ / Tin chính sách / Cập nhật văn bản / QUYẾT ĐỊNH 2183/QĐ-UBND NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cập nhật

Quyết định 2183/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020